Associació Feminista D'Advocats
igualtat-de-gener-apoderament-de-dones-i-nenes

ONU: Comissió de l’Estatut de la Dona

Les sòcies de DONA I DRETS van estar acreditades per participar el 64 període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i social de la Dona de Nacions Unides (64 CSW) que se celebrava a la ciutat de Nova York del 8 al 20 de març de 2020 . Els actes presencials van...

Campanya 50/50 per a la Democràcia

Amb motiu de les eleccions europees d'aquesta primavera, el Lobby Europeu de Dones i la Plataforma Catalana de Suport han preparat la “Campanya 50/50 per a la Democràcia: no hi ha democràcia europea moderna sense la igualtat de gènere”. Aquesta campanya té com a objectiu garantir la representació equitativa de dones i homes al nou...

Scroll to top