ASSOCIACIÓ FEMINISTA D'ADVOCATS

Dona i Drets és una associació feminista i sense ànim de lucre, formada per professionals que treballen a diverses branques del dret: família, penal, laboral i seguretat social, civil, mercantil, estrangeria i nacionalitat.

L'ASSOCIACIÓ

Associació integrada a la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, una xarxa que treballa per la no discriminació de les dones en tots els àmbits.

Conéixer més

PROJECTES

Participem en altres activitats, a més de l'assessoria jurídica, com conferències, taules rodones i jornades organitzades tant pels Ajuntaments on realitza l'assessorament com per altres entitats amb què col·labora, sempre com a actuació per a la defensa i promoció dels drets de les dones .

Conéixer més

AJUDA LEGAL

Des de 1999, ajudem les dones prestant serveis d'assessorament legal a les àrees de família, penal, laboral i seguretat social, civil, mercantil, estrangeria i nacionalitat.

Conéixer més

ASSESSORAMENT LEGAL ONLINE

En aquest espai oferim la possibilitat d’un assessorament via correu electrònic, que serà respost per una de les nostres advocadesses en el termini de 24 hores.